Matching vacatures

Werkgevers

Wij verzorgen ook de reguliere werving, selectie & matching voor bijna alle functies in de non-profit sector. Door onze expertise en om dat we flexibel, digitaal en efficiënt werken kunnen we onze reguliere werving, selectie = Matching voor een scherp tarief aanbieden.

We werken met 3 verschillende pakketten. Het is daarnaast ook mogelijk om voor een pakket te kiezen en daarbij aanvullende opmaat diensten af te nemen.

Ben je op zoek naar ervaren en deskundige professionals? Maak gebruik van ons uitgebreide netwerk van gekwalificeerde kandidaten voor verschillende functies.

Organisaties die binnen één jaar 3 reguliere vacatures bij ons plaatsen krijgen 10% korting op de 3e vacature.
Basismatchpakket

€6995,-

Meer info
 • Vacaturepagina op onze website, wij stellen een vacaturetekst op.
 • Opstellen van een profielschets.
 • Online interviews met directie, team en MR.
 • Socialmediacampagne is inbegrepen.
 • NVT
 • Alle communicatie met de kandidaten wordt verzorgd.
 • Wij doen de referentiecheck en voordracht.
 • Assesment met persoonlijke online rapport en terugkoppeling.
 • Eindrapportage socialmedia campagne en post.
 • Garantieregeling
Meer info
MEEST GEKOZEN
Plusmatchpakket

€8295,-

Meer info
 • Vacaturepagina op onze website, wij stellen een vacaturetekst op.
 • Opstellen van een profielschets.
 • Online interviews met directie, team en MR.
 • Socialmediacampagne is inbegrepen.
 • Wij zijn digitaal aanwezig bij online brievenselectie en speeddates.
 • Alle communicatie met de kandidaten wordt verzorgd.
 • Wij doen de referentiecheck en voordracht.
 • Assesment met persoonlijke online rapport en terugkoppeling.
 • Eindrapportage socialmedia campagne en post.
 • Garantieregeling.
Meer info
Premiummatchpakket

€9495,-

Meer info
 • Vacaturepagina op onze website, wij stellen een vacaturetekst op.
 • Opstellen van een profiel- en situatieschets.
 • Fysieke interviews met directie, team en MR.
 • Uitgebreide socialmediacampagne is inbegrepen.
 • Wij zijn fysiek aanwezig bij alle gesprekken.
 • Alle communicatie met de kandidaten wordt verzorgd.
 • Wij doen de referentiecheck en voordracht.
 • Assesment met persoonlijke online rapport en terugkoppeling.
 • Eindrapportage socialmedia campagne en post.
 • Garantieregeling.
Meer info
* Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten

Basismatchpakket

Wil je als opdrachtgever zoveel mogelijk in eigen hand houden? Dan past het Basismatchpakket prima bij jou.

Je zet bij ons een opdracht uit. Wij maken een offerte en een planning op basis van het basismatchpakket, op verzoek aangevuld met extra diensten. Na ondertekening plannen we online interviews in met de leidinggevende, het team en leden van de medezeggenschap of ondernemingsraad. Op basis van deze interviews stellen wij een profiel- en situatieschets op en schrijven de vacaturetekst. Na jouw goedkeuring plaatsen we de vacature minimaal 2-3 weken online. In het basismatchpakket zit een (organische) sociale media campagne inbegrepen.

Mission2Match ontvangt alle sollicitaties. In het basispakket dragen wij na sluiting van de werving alle brieven & CV’s van potentiële kandidaten aan je over. Als service haalt M2M alle niet relevante sollicitaties er vooraf uit. De selectiecommissie doet zelf de brievenselectie. Wij nodigen de geselecteerde kandidaten uit voor een eerste gesprek met de selectiecommissie. De kandidaten die de selectiecommissie heeft geselecteerd voor de benoemingsadviescommissie (BAC) zullen wij benaderen en kandidaten die afvallen zullen wij op de hoogte brengen. Mission2Match is bij het basismatchpakket fysiek niet aanwezig bij de gesprekken. Na elke gespreksronde plannen wij een telefonisch of online overleg met de opdrachtgever voor de terugkoppeling.

De BAC spreekt de 2-3 overgebleven kandidaten in één of twee rondes, waarbij het mogelijk is om de kandidaten vooraf een casus of presentatie te laten voorbereiden. Wij verzorgen ook na elke ronde van de BAC alle communicatie met de kandidaten omtrent het proces. We doen een referentiecheck en koppelen de uitslag en feedback terug en schrijven een voordracht.

Samenvattend Basismatchpakket:
 • Mission2Match faciliteert het werving, selectie en matchtingsgesprek in het schrijven van de profiel, situatieschets en de vacaturetekst.
 • Het verzorgen van de planning, de sociale media campagne en de communicatie met potentiële kandidaten.
 • Opdrachtgever ontvangt tussentijds een terugkoppeling van het aantal reacties.
 • Mission2Match ontvangt alle brieven van potentiële kandidaten en stuurt deze in één pakket door aan de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever doet zelf de brievenselectie, de selectiegesprekken en de gesprekken met de BAC.
 • Mission2Match faciliteert de organisatie en onderhoud de communicatie met kandidaten, doet de referentiecheck en schrijft de voordracht.
 • We werken volledig digitaal, waardoor we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden.
 • Sociale media campagne inbegrepen op website, LinkedIn, twitter, Instagram/ Facebook.

Neem contact op of bel: 06 8022 7460

Plusmatchpakket

Wil je als opdrachtgever zoveel mogelijk feeling houden met de werving en selectie, maar wel ontzorgd worden? Dan past het Plusmatchpakket heel goed bij jou.

Je zet bij ons een opdracht uit. Wij maken een offerte en een planning op basis van het Plusmatchpakket op verzoek aangevuld met extra diensten. Na ondertekening plannen we fysieke interviews in met de leidinggevende, het team en leden van de medezeggenschap of ondernemingsraad. Op basis van deze interviews stellen wij een profiel- en situatieschets op en schrijven we de vacaturetekst. Na jouw goedkeuring plaatsen we de vacature minimaal 2-3 weken online. In het plusmatchpakket zit de sociale media campagne inbegrepen aangevuld met onze vernieuwende Incentive Charity activatie.

Wij doen de brievenselectie digitaal samen met de selectiecommissie. De selectiegesprekken in de vorm van online speeddate sessies verzorgen wij samen met deze commissie. Wij nodigen de geselecteerde kandidaten uit voor een eerste gesprek met de BAC en een eventuele tweede ronde bestaande uit een casusbespreking en of presentatie. Wij zijn in het pluspakket niet fysiek aanwezig bij de gesprekken met de BAC. Wel verzorgen wij alle communicatie met de kandidaten omtrent het proces. We doen een referentiecheck en koppelen de uitslag en feedback terug en schrijven een voordracht.

Samenvattend Plusmatchpakket:
Uitgangspunt is het basismatchpakket, maar wat we aanvullend doen:

Neem contact op of bel: 06 8022 7460

Premiummatchpakket

Wil je als opdrachtgever volledig ontzorgd worden? Dan past het Premiummatchpakket heel goed bij jou. We kunnen ons voorstellen, dat je op een zeker moment helemaal de capaciteit niet hebt om zaken zelf te regelen. Er staat immers niet voor niets een vacature uit...

Je zet bij ons een opdracht uit. Wij maken een offerte en een planning op basis van het Premiummatchpakket op verzoek aangevuld met extra custom made diensten. Na ondertekening plannen we fysieke interviews in met de leidinggevende, het team en leden van de medezeggenschap of ondernemingsraad. Op basis van deze interviews stellen wij een profiel- en situatieschets op en schrijven we de vacaturetekst. Na goedkeuring van onze opdrachtgever plaatsen we de vacature minimaal 2-3 weken online. In het premiummatchpakket zit de meest uitgebreide sociale mediacampagne.

Mission2Match verzorgt de brievenselectie en komt met een voorselectie van de top 5 potentiële kandidaten en een overzicht van alle andere kandidaten. We bespreken deze uiteraard graag met de selectiecommissie om tot een definitieve selectie te komen.

De selectiegesprekken verzorgen wij in de vorm van online speeddate sessies samen met de selectiecommissie. Wij nodigen de geselecteerde kandidaten uit voor een eerste gesprek met de BAC en een eventuele tweede ronde bestaande uit een casusbespreking en of presentatie. Wij zijn bij afname van het premiumpakket fysiek aanwezig bij beide gesprekken en geven professioneel advies. Tenslotte zit er ook de afname van een assessment in dit pakket inbegrepen. Het assessment wordt afgenomen door een gecertificeerde assessor. De voorgedragen kandidaat ontvangt een persoonlijk rapport, en een online terugkoppeling. Na akkoord van de kandidaat ontvangt de opdrachtgever ook een terugkoppeling Wij verzorgen net als in de andere pakketten uiteraard alle communicatie in het proces met de kandidaten en maken alle afspraken. We doen een referentiecheck en koppelen de uitslag en feedback terug en schrijven een voordracht.

Samenvattend Premiummatchpakket:
Uitgangspunt is het plusmatchpakket, maar wat we aanvullend doen: Garantieregeling vanaf het premiummatchpakket

Het overgrote deel van de procedures die we begeleiden ronden we in eenmaal succesvol af. Een enkele keer is een tweede of zelfs derde procedure nodig om te komen tot de beoogde kwaliteit en een duurzame match. Wij stemmen in dat geval tussentijds met u af welke verkregen inzichten we mee kunnen nemen naar een vervolg. Wij bieden u bij onze pakketprijzen en begeleiding van het gehele traject de volgende garantie:

Mocht uit de procedure geen geschikte kandidaat naar voren komen, dan garanderen wij u het zoekproces zonder aanvullende begeleidingskosten tot maximaal tweemaal voort te zetten. In dat geval betaalt u alleen externe kosten zoals advertentie-, sociale media- en eventuele accommodatiekosten.

Indien met instemming van onze adviseur benoemde kandidaat binnen een termijn van 6 maanden na de eerste werkdag onverhoopt vertrekt wegens een mismatch tussen organisatie en kandidaat, verzorgt mission2match zonder extra begeleidingskosten een nieuwe werving. Het vertrek kan zijn op eigen initiatief van de kandidaat, dan wel op initiatief van het bevoegd gezag. Van een mismatch is sprake als een kandidaat aantoonbaar niet functioneert zoals verwacht mag worden in de functie met de in het profiel centraal gestelde competenties. Deze garantieregeling geldt alleen vanaf het premiummatchpakket. De kosten voor de advertentie en de sociale mediacampagne en het assessment worden wel in rekening gebracht.

Neem contact op of bel: 06 8022 7460