Interim Regiodirecteur

Voor de regio’s Noord Holland Noord en VSO Amsterdam zoeken wij voor de duur van circa een half jaar een regiodirecteur. De regio’s kennen één of meerdere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, alsmede een eenheid voor Ambulante Dienstverlening. Elke school/dienst wordt geleid door een locatiedirecteur, die integraal verantwoordelijk zijn voor hun locatie. Onze scholen bieden onderwijs aan leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of door slechthorendheid (SH).

Vanuit de Ambulante Dienst bieden we begeleiding en ondersteuning aan scholen en leerlingen uit het regulier onderwijs (van PO t/m MBO). Wij staan bekend als een prettige en toegankelijke organisatie, waarbij goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat. We werken vanuit ons  instellingsplan met ambitieuze doelen gericht op het versterken van onze expertise en het komen tot nog meer inclusief onderwijs.

De opdracht

Als regiodirecteur ben je integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de regionale ambities. Hierbij word je ondersteund door het bestuursbureau. Je geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van jouw regio en bent in samenwerking met het regionale MT verantwoordelijk voor de regionale beleidsontwikkelingen. Ook vertegenwoordig je de organisatie in de Deelraad (het regionale medezeggenschapsorgaan). Binnen de regio representeer je de organisatie en onderhoud je op bestuurlijk niveau de contacten met onderwijsorganisaties, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Je bent lid van het Bestuursteam dat bestaat uit de Bestuurder, Regiodirecteuren, Bestuurssecretaris en Controller. Het Bestuursteam is verantwoordelijk voor de organisatie brede strategie- en beleidsontwikkeling.

 

Profielschets

Elke Regiodirecteur vervult tevens een sectorportefeuille (SO, VSO of AD). De Interim regiodirecteur vervult de rol van voorzitter van het sectoroverleg VSO. Je hebt aantoonbare ervaring in een (grote) onderwijsinstelling en bent intrinsiek gemotiveerd voor passend onderwijs. Je denkt van buiten naar binnen, bent ondernemend, daadkrachtig, vakkundig en verbindend, maar durft ook te confronteren. Je hebt een inspirerende en coachende stijl van leidinggeven. Daarbij zie je de scholen als een professionele, lerende omgeving waarbij je het beste uit jouw team en leerlingen wilt halen. Je houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van teamleden, medezeggenschap, ouders en leerlingen in een open klimaat, waarin alle betrokkenen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Overig De Regio Noord-Holland Noord heeft drie locaties voor speciaal onderwijs, en een Ambulante Dienst die actief is voor leerlingen van het PO t/m MBO in West-Friesland, Noord-Kennemerland en de kop van Noord-Holland. De regio VSO Amsterdam heeft een Ambulante Dienst die actief is voor leerlingen en scholen in het VO en MBO in Amsterdam e.o.

Vanuit praktisch oogpunt ben je in bezit van een rijbewijs en een auto. Tarief in overleg.

Mission2Match

27-09-2023

Voortgezet Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs: Locatieleider/Rector/Directeur

Noord Holland

32 uur per week

Voor een periode van 6 maanden